Mr. Biały's wisdom: The Great Computer Science Quiz